Janie

Nordish Market

SKARPT SKOLCASE

Therese Berglin, Copywriter

Janie Jagborn, Art Director

Mathilda Carlberg, Copywriter

Malin Davidsson, Art Director

Uppdrag:

Nordish Market är en mataktör med grundidén att servera 100% närodlad mat i säsong – mat som görs enligt ”Den Nordiska Dieten”. Nordish Market har tappat fotfästet och svävat iväg från sin grundidé. Vissa varor importeras och varumärket tenderar att uppfattas rörigt och kommunikationen otydlig. Nordish Market vill växa och etablera sig . De vill öppna restauranger, först i Stockholm och sedan i Europa. Positionera mataktören Nordish Market och skapa ett kommunikationskoncept som fungerar internationellt. 

Insikt och Lösning:

Planetens behov är viktigare än personens behov.


Från och med nu kommunicerar vi att planetens bästa ska sättas före kundens önskan av importerade råvaror. Vi byter namn från Nordish Market till Nordish Way för att även i företagsnamnet kommunicera grundidén. Nordish Way blir startskottet för en revolutionerande attitydförändring där människor världen över åsidosätter sina egna behov för planetens skull. Noll importerade råvaror – 100% närodlad mat i säsong. Ett hållbart koncept jorden runt.


Tonalitet

Printannonser

Sociala medier/Gamification