Janie

Svalbard Expeditions

Bend the rules of Arctic

FIKTIVT CASE

Lovisa Van Reis, Copywriter

Moa Andersson, Copywriter

Elin Hultén, Art Director

Janie Jagborn, Art Director

Uppdrag:

Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis. Upplevelseföretaget Svalbard Wildlife arrangerar en stor del av de resor som turister gör till Svalbard. Nu vill de utveckla destinationen till att bli än mer fokuserad mot äventyrsturism. På plats idag finns en struktur för att ta emot turister som vill genomföra extrema utmaningar, men den andelen behöver öka markant för att man ska kunna skala upp verksamheten.


Ta fram ett övergripande marknadsföringskoncept och en kampanjidé som sätter Svalbard på kartan som äventyrsdestination.

Målgrupp:

Aktiva semesterfirare som gillar utmaningar i extrema miljöer.

Insikt och Lösning:

På Svalbard är människan helt underordnad naturen.


Vi har tagit fram konceptet ”Att göra en Svalbard”. Där har vi förpackat flera av de äventyr som redan finns på Svalbard under ett samlingsnamn, och skapat en tävling i stil med “en svensk klassiker”. Tävlingen marknadsförs via vår träningsapp The Arctic Challenge, som blir ett sätt för utövaren att förbereda sig på hemmaplan, och se om hen har vad som krävs för att göra en Svalbard. 


Målet med appen är att väcka intresse hos människor för att göra en Svalbard på plats. Appen ger mer kunskap om de utmaningar Svalbard erbjuder och väcker en längtan efter att få prova på utmaningen i sin rätta miljö.

Filter till Instagram Story

PR/Pressmeddelande